Kontakt dla mediów

PR Manager

Trwa rozbudowa Nowego Centrum Łodzi. Archicom rozpoczął II etap projektu Flow

W Nowym Centrum Łodzi spółka Archicom realizuje jedną z najważniejszych łódzkich inwestycji. Projekt Flow stanowi integralną część 100-hektarowego obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu, który łączy biznes, handel, kulturę oraz transport. Dzięki Flow przestrzeń Nowego Centrum Łodzi zyska dodatkowo funkcję mieszkaniową, pojawią się tu też restauracje, kawiarnie, lokale usługowe oraz tereny rekreacyjne. Archicom na bazie sukcesu I etapu, rozpoczyna II etap realizacji inwestycji, w którym zaprojektowanych zostało 314 mieszkań, 13 lokali usługowych oraz atrakcyjne tereny zieleni. Na terenie Flow pojawi się też niezwykły element miejskiej przestrzeni – Wstęga Kobro, nawiązująca swoją formą do twórczości związanej z Łodzią artystki, Katarzyny Kobro.

Zobacz więcej

informacje