Kontakt dla mediów

Kolejny wzrost liczby pracowników z Białorusi – przeważają osoby do 40 r.ż.

Kolejny wzrost liczby pracowników z Białorusi – przeważają osoby do 40 r.ż.