Przełożony umyje okna i zajmie się dzieckiem pracownika

Przełożony umyje okna i zajmie się dzieckiem pracownika